اساسنامه انجمن علمی جراحی افغانستان

تلویزیون انترنتی آشیانه

affiliates

ابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز

 

این سایت عجالتاً بصورت شخصی راه اندازی شده  و مسؤلیت نشراتی آن به عهدهء انجمن جراحی اکادمیک افغانستان نمیباشد

کار عملی این پروژه را آغاز  و ادامهء آن مربوط همکاری انجمن جراحی اکادمیک افغانستان و جراحان کشور مرتبت میدانستم و بدین منظور دو سال قبل سفری به داخل کشور داشتم و با مسؤلین انجمن از نزدیک ملاقات نمودم، متاسفانه با بی علاقگی شان مواجه شدم و صرف یکی دو تن از همکاران در زمینه همکاری نمودند در نظر دارم تا این صفحه را دوباره شخصی و با تلویزیون انتر نتی آشیانه مرتبط سازم

( www.afgsas.com )آدرس که برای انجمن  در نظر گرفته شده بود 

در این سایت میتوانید دستاورد های علمی تانرا انعکاس دهید

 

بنا بر ضرورت فاکولته طب غالب مطابق کوریکولم درسی وزارت محترم تحصیلات عالی، این کتاب غرض تدریس محصلین عزیز تهیه گردیده است. در این اثر تلاش صورت گرفته تا از منابع نشراتی کاملاً جدید جهانی استفاده به عمل آید. امیدوارم که این اقدام بتواند گوشه ای از کمبود منابع علمی کشور و محصلین عزیز را مرفوع سازد. سپاسگذارم از دوستانی که مرا در این راه یاری رسانیده اند. از خوانندۀ گان گرامی و هم مسلکان مهربان صمیمانه تقاضا دارم تا در تکمیل و تصحیح بهتر این اثر مرا یاری رسانند، تا در چاپ های بعدی پیشنهادات شان در نظر گرفته شود.

آدرس من :

dr.shewamal@yahoo.de

با عرض حرمت بی پایان

پوهندوی دکتور بسم الله شیوامل (MD، Ph.D)

حمل 13۹۶ مطابق مارچ 201۷

 

 

تلویزیون انترنتی آشیانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جراحی حشوی قدم به قدم نظری و عملی

 

جراحی حشوی قدم به قدم نظری و عملی

از چاپ برآمد

          

درست شصتمین سالروز از بودنم را سپری کردم، ۳۵ سال این عمر را در مسلک جراحی که به مثابه باور هایم برایم مقدس بوده است در داخل و خارج مصروف اندوختن، عمل نمودن، تجربه حاصل کردن، نوشتن کتب و مقالات و بعضاً تدریس محصلین بودم.

بدین مناسبت تحفه ای دیگری نداشتم که کنم هدیه تان، یک سبد عاطفه داشتم که با اندوخته هایم در قالب کتاب جراحی حشوی قدم به قدم نظری و عملی در دو جلد که دوازهمین تلاشم در این راستا بود بریزم و خدمت شما همسلکان گرامی، محصلان عزیز، دوستان مهربان و علاقمندان ارجمند ارزانی دارم.

جراحی حشوی قدم به قدم نظری و عملی کتاب دوم این سلسله کتابهای قدم به قدم است که مجموعاً در ۱۰۸۰ صفحه با داشتن اضافه از ۱۰۰۰ عکس رنگی از آرشیف خودم و آرشیف های معتبر در هفده فصل با تقریظ های از استادان گرانقدر و متخصصین عالیقدر عرصه جراحی سرزمینم چون:

پوهاند دکتور محمد معروف لطیف، شف اسبق دیپارتمنت جراحی انستیتوت طب دولتی بوعلی سینا و سرویس جراحی شفاخانه کادری وزیر اکبر خان کابل،
پوهاند دکتور مهر محمد اعجازی، شف اسبق دیپارتمنت یورولوژی انستیتوت طب دولتی بوعلی سینا و سرویس یورولوژی شفاخانه کادری علی آباد کابل،

پوهاند دکتور محمد سلیم توانا، شف دیپارتمنت جراحی صدری پوهنتون طبی کابل و سرویس جراحی صدری شفاخانه کادری علی آبادکابل،

دکتور روح الله ستاری، شف سرویس جراحی شفاخانه وزیر اکبر خان و ترینر جراحی عمومی، مزین شده است.

جلد اول کتاب دوم

۱.کار روزانه سرویس جراحی

۲.مراقبت قبل از عملیات

۳.سازماندهی مریضان عاجل

۴.مری

۵.حجاب حاجز

۶.معده

۷.اثناعشر

۸. خلف پریتوان

۹.جوف بطن و پریتوان

ضمیمه فصل نهم در مورد پریتوان

 

 جلد دوم کتاب  دوم

 

۱۰.امعا رقیقه و غلیظه

۱۱.کبد

۱۲. کیسهء صفرا و طرق صفراوی

۱۳. پانکراس

۱۴. طحال و عقدات لمفاوی

۱۵. جداربطن، فتقها

۱۶. ترضیضات بطن

۱۷. پروکتولوژی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دستاورد سفر اخیر، چاپ کتاب جراحی
کتاب جراحی اثری دیگریست که توسط اینجانب مطابق کوریکولوم درسی فاکولته ها طب با استفاده از لیتراتور و تجارب جدید برای محصلین فاکولته طب غالب در هرات و کابل نگارش یافته که شامل مباحث تروما، ترومای بطنی، شوک، مراقبت مریضان جراحی در زمان قبل از عملیات ـ عملیات و بعد از عملیات، شرایط عملیاتخانه، پروکتولوژی و پریتونیت بوده که از جانب پوهنتون غالب توسط چاپخانه ای فاضلی در شهر هرات بتاریخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۴ مطابق ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ چاپ و در نمایشگاه کتاب در
شهر هرات نیز به نمایش گذاشته شده بود. این کتاب که به شکل سیاه و سفید چاپ شده است با خود DVD را دارد که حاوی Presentation های درسی به شکل پاورپاینت رنگی با متن، تصاویر رنگه، فلم ها، جدول ها و انیماسیون های لکچر های یاد شده برای محصلین میباشد. مباحث کتاب یاد شده برای محصلین صنوف سوم و چهارم فاکولته طب غالب در هرات و کابل تدریس گردیده است. امیدوارم که استفاده از متن کتاب همراه با Presentation ها بتواند برداشت محصلین عزیز و دکتوران جوان ما را ساده تر و برایشان کمک کننده باشد.
یاداشت: این اثر را همراه با دی وی دی آن میتوانید در شهر هرات از کتابفروشی طبی فاضلی (۰۷۹۹۳۲۹۱۴۸) و در کابل از کتابفروشی شریف الله (۰۷۹۷۰۳۵۴۷۰) واقع جوی شیر بدست آورید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این کتاب در سال ۲۰۱۳ از چاپ برامد و توزیع گردید

در کتاب اول عملياتهاي جراحي قدم به قدم ميخوانيد:

فصل اول : معلومات عمومي:

آمادگي براي عمليات، مواد دوخت، گِره ها و  سامان هاي قيد کنندهء جراحي، توقف خونريزي جريان عمليات، سامان الات جراحي، دريناژ، جراحي  MIC، مراقبت بعد از عمليات، تعويض نمودن پانسمان و مراقبت از دريناژ، واکوم تراپي جروحات منتن.

فصل دوم : معلومات عمومي در مورد عملياتهاي جراحي:

لمف ادنکتومي، ترنسپلانتاسيون جلدي، غده درقي و تيروئيدکتومي تام، پراتيروئيدکتومي، تراشيوستومي، بيوپسي ثديه، رزکسيون قسمي ثديه، برداشتن ثديه. عمليات  Schuldice، عمليات  Lichtensten، Netz پلاستي لپراسکوپيک تام خارج بطني، فتق سروي، مسدود ساختن فتق هاي عملياتي ( ندبه عملياتي).

در کتاب دوم عملياتهاي جراحي قدم به قدم ميخوانيد:

فصل سوم : معلومات عمومي در مورد عملياتهاي جراحي احشا بطني:

طرق مداخله بطني، اناستموز معدي معايي، لپراسکوپي استکشافي، دريناژ ابسي هاي داخل بطني، باز شدن شق بطني و ري لپراتومي (  Eviceration  )، پيلورو پلاستي، بسته نمودن تثقب قرحهء پيلور از طريق لپراسکوپي، رزکسيون ديستال معده، Roux- Y  اناستموز، Billroth II ، گستروانتروستومي، کوليسيستکتومي لپراسکوپيک، کوليسيستکتومي باز، باز نمودن و تفتيش طرق صفراوي، هپاتو ژوژونوستومي، رزکسيون ديستال پانقراس، سپلنکتومي، رزکسيون امعاي رقيقه، مداخلهء جراحي در اليوس امعاي رقيقه، ايليوستومي، اپندکتومي لپراسکوپيک، اپندکتومي باز، رزکسيون کولورکتال از طريق لپراسکوپ، ايليوترانسورسستومي، ترانسورس سوستومي، بسته نمودن ترانسويرسوستومي، سيگموئيدوستومي، رکتوستومي کولون نازله، ايليو چکال رزکسيون، هيميکولکتومي راست، رزکسيون کولون مستعرض، هيميکولکتومي چپ، رزکسيون رکتوسيگموئيد، رزکسيون رکتوسيگموئيد لپراسکوپيک، رزکسيون عميق قدامي رکتم همرا با برداشتن کامل ميزورکتال ( TME )، مانوپولاسيون رکتم،

پروکتولوژی:

رکتوپکسی لپراسکوپیک، فیستول های مقعدی، دریناژ ابسی های محیط مقعدی، برداشتن فیستول Pilanoid، برداشتن هموروئید، برداشتن هموروئید بر اساس میتود Lango .

------------------------------------

این آثار را از کتابفروشی بین المللی سرور سعادت واقع چهار راهی باغ زنانه در کابل، علامه حبیبی واقع چهار راهی صدارت مقابل ولایت کابل و کتابفروشی بیهقی و کتاب فروشی سعادت در مزار شریف به دست آورده میتوانید

 

 

 

 

 

 

بهبود خدمات صحی در افغانستان. گزارش از رخسار اعظمی

 

 

 

11th WHIPPLE'S OPERATION (PPPD)
Obstructive Jaundice for Periampulary Mass (55 years old man from badakhshan)
5 hours operation in Ramadan
Dr.R.Satari

جرّاحی (به انگلیسی: Surgery) یکی از میتود ‌های تداوی در علم طب است. البته به دانش و تکنیکهای این شیوه نیز جرّاحی گفته می‌شود. در این روش معمولاً از شق نمودن برای برداشتن کامل و یا بخشی از یک عضو بدن ((به مجموعه اعضاي يك موجود زنده بدن مي گويند که ساختمان كامل يك فرد زنده را تشکیل میدهد. هر عضو بدن از تعدادي سلول تشكيل شده است . در اصطلاح عام به بدن پس از مرگ ، جسد يا نعش گفته مي شود و واژه بدن بيشتر دلالت بر موجود زنده مي كند . ) (مانند کیسه صفرا، لوزه یا آپاندیس)) ، نسج منتن یا سرطانی ، کارگذاشتن وسیله‌ای (مانند پروتز یا دریچه مصنوعی) و یا ترمیم و اصلاح نقصی (مانند دوختن آنوریسم یا باز کردن  اوعیه رگ) استفاده می‌شود. جرّاح به فرد متبحر در جرّاحی گفته می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می‌شود.

تاریخچه جراحی

شیوه جراحی

شعبات اختصاصی جراحی 

Free Templates by zymic.com